Vergoeding en AVW

 

Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk, en heeft u geen dieetverwijzing meer nodig voor het bezoeken van een diëtist.

Raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak inplant voor de
juiste informatie en voorwaarden met betrekking tot uw verzekering.

Vergoeding vanaf 1 januari 2024 en betaling

Vanaf 1 januari 2024 heeft u recht op 3 uur dieetvergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen riscio  is hierop wel van toepassing,

Het eigen risico is niet van toepassing bij:

  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (zie*).

*Zijn de 3 uren dieetvergoeding uit de basisverzekering verbruikt en bent u daarnaast nog aanvullend verzekerd, dan kunt u, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar, meer uren vergoed krijgen. Op dieetzorg vanuit de aanvullende verzekering is het eigen risico niet van toepassing.

Gezien het éénzijdige en autonome beleid van de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk bewust gekozen om geen contract met de zorgverzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat de faktuur na afloop van het consult naar u wordt opgestuurd en deze betaald. U kunt daarna de faktuur  doorsturen  naar uw zorgverzekeraar voor restitutie.

Prijzen vanaf 1 januari 2024 en tariefopbouw van een consult:

Uurtarief  80 Euro (4 kwartieren); Tarief per kwartier:  20 Euro (het tarief is opgebouwd  uit eenheden van een kwartier).

De consulten bestaan uit directe en indirecte tijd.

Directe tijd: de tijd die besteedt wordt aan het direct contact met de klant tijdens het consultbezoek. Indirecte tijd: de tijd die nodig is om een dieetlijst of de dieetafspraken uit te werken (hier bent u doorgaans als cliënt niet aanwezig). Zowel de directe en indirecte tijd worden gedeclareerd. Deze worden zodanig op de factuur aangegeven.

Mogelijkheden in directe contacttijd bij het 1e consult:

  1. Totaal 75 minuten   (60 minuten directe contacttijd en 15 minuten indirecte tijd)
  2. Totaal 90 minuten   (60 minuten directe contacttijd en 30 minuten indirecte tijd)
  3. Totaal 120 minuten (60 minuten directe contacttijd en 60 minuten indirecte tijd)

Bij maken van een afspraak voor het 1e consult wordt, afhankelijk van uw wensen, vraag- en doelstelling een totaaltijd met u afgesproken.

De totaal tijd wordt afgerond in eenheden van een kwartier

Mogelijkheden in directe contacttijd bij het 2e en vervolgconsulten:

  1. Totaal 30 minuten (20 minuten directe contacttijd en 10 minuten indirecte tijd)
  2. Totaal 45 minuten (30 minuten directe contacttijd en 15 minuten indirecte tijd)
  3. Totaal 60 minuten (45 minuten directe contacttijd en 15 minuten indirecte tijd)

Uiteraard kan er afgeweken worden van de standaard directe- en indirecte contacttijden als uw vraag- en doelstelling daar om vraagt en/of  als u extra wensen heeft.

 

Hardlooptrainingen:

Personal training- individueel-: prijs in overleg in combinatie met een dieet- of voedingsconsult

Groepstraining: prijs afhankelijk van de grootte van de groep en nader te bepalen

Hardlooptrainingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, en zijn voor eigen rekening!

Email- en Telefonisch consulten:

Woont u ver van de praktijk, of in het buitenland ,of  wilt u liever sneller en vaker gecoacht worden, dan kunt u uw directe begeleiding op praktijk locatie combineren met  e-mail- en/of telefonisch consulten.

Geldig in Nederland:

Indien er vooraf minstens één keer een face tot face consult heeft plaatsgevonden op de praktijklocatie, komen de vervolg e-mail- en telefonische consulten voor vergoeding in aanmerking en kunnen ze gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

In en buiten Nederland:

Tarief : Email-consult:

20 euro per kwartier

Tarief: Telefonisch  consult:

20  Euro per kwartier (10 minuten directe gesprekstijd en 5 minuten indirecte tijd plus de kosten van uw eigen (mobiele) telefoon.

Bij de e-mail- en telefonische consulten wordt ook  de indirecte tijd gedeclareerd, door bijvoorbeeld extra uitwerking van adviezen, en de verwerking van de gegevens in het dossier. Deze indirecte tijd wordt boven de directe tijd volgens het bestaande tarief per kwartier in rekening gebracht.

Aanmelding voor pakket, email- en telefonische consulten en meer informatie hiervan  kunt u aanvragen via het contactformulier.

Afspraak afzeggen:

Hebt u een afspraak gemaakt en kunt u onverwachts niet op een afspraak komen zeg dan minimaal 24 uur van te voren af, anders wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u helaas niet bij uw verzekeraar declareren.
U kunt de afspraken afzeggen: telefonisch, via sms bericht of per e-mail.

Burger Service Nummer (BSN) in de zorg en Identificatieplicht

Vanaf 1 juni 2009 is elke zorgverlener verplicht het BSN van zijn klanten op te nemen in zijn administratie. Het BSN wordt o.a. gebruikt voor declaratie en gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraar. Als klant van de diëtist moet u zich bij een 1e bezoek kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort of met een Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Afspraak, informatie of contact

Wilt u een afspraak maken, dan kan dat via e-mail, per sms bericht of telefonisch.

De bezoeken worden gepland in de ochtend (van 9.00 tot 12.00 uur), de middag (van 13.00-16.30 uur) of de avond (van 19.00- 20.00 uur). Doordat ik een huispraktijk heb, kunnen de consultafspraken altijd in overleg aangepast worden wanneer u het beste uitkomt. Parkeren kan gratis op eigen oprit.

Klachtencommissie paramedici en SoloPartners

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indien bij het Klachtenloket Paramedici, of via SoloPartners via website:

www.klachtencommissieparamedici.nl.

www.Solopartners.nl