Werkwijze

Indien u zonder verwijzing van de (huis)arts mij bezoekt, vindt er bij het eerste consult een screening plaats.Deze screening duurt ongeveer 15 minuten. Deze screening is nodig om de juiste diagnose te kunnen stellen en de hulpvraag te kunnen meten.
jasbruin2
Daarna wordt er een voedingsanamnese afgenomen dat inzicht geeft in uw voedingspatroon en -samenstelling. Ook wordt uw gewicht en lichaamssamenstelling gemeten met de bio impedantie methode, zodat inzicht wordt gekregen in uw spier- en vetmassa. Kort hierop volgt het advies, wat samen met u wordt afgesproken. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt u door mij (mentaal )gecoacht om het advies goed op te kunnen volgen en uw doel te bereiken.

Kenmerken van mijn werkwijze:

Professioneel

Het advies dat u krijgt is wetenschappelijk onderbouwd volgens de laatste inzichten.
Door regelmatige scholing wordt de kennis steeds vergroot en afgestemd op de prakijksituatie.

Vertrouwen

Uw hulpvraag wordt altijd serieus genomen en in vertrouwen behandeld. In verband met mijn geheimhoudingsplicht zal nooit zonder uw toestemming persoonlijke informatie van u aan derden, instanties of andere disciplines worden doorgegeven.

Rust

De consulten vinden plaats in een rustige sfeervolle ambiance, waar u snel op uw gemak zult voelen. De massale, onpersoonlijke sfeer van een instelling, gezondheidscentrum of ziekenhuis zult u bij mij niet aantreffen.

Holistisch

Ieder mens is voor mij uniek en heeft eigenschappen die bij hem of haar horen. Ik benader iedereen in zijn geheel, kijk niet alleen naar de klachten. Deze persoonlijke unieke eigenschappen kunnen de algemene gezondheid en welzijn bepalen alsook het ontstaan of verdwijnen van klachten. Vergelijk dit het met de juiste puzzelstukjes plaatsen in een puzzel. In mijn advies probeer ik inzicht te krijgen in deze eigenschappen en de juiste therapie daarop af te stemmen. Alleen op deze wijze kan de therapie goed slagen.

Brede oriëntatie en ervaring

Gezien mijn eigen multiculturele achtergrond en kennis hiervan, ben ik overtuigd van deze meerwaarde. De medische -en voedingswetenschap heeft voor een groot deel haar oorsprong uit de kennis van oude culturen en geneeswijzen. Daarnaast draagt mijn jarenlange ervaring ertoe bij dat de adviezen gegeven worden op grond van wetenschappelijke onderbouwing en jarenlange praktijkervaring.

(Mentale) coaching: Eerlijk, Haalbaar, Volledige inzet, Geen excuus, Op eigen benen….

U kunt van mij een eerlijke behandeling verwachten. Dit houdt in: alleen realistische doelen die haalbaar zijn worden aan u geadviseerd. Deze realistische doelen worden opgesteld en onderbouwd op basis van de fysiologische werking van lichaam en geest. Indien deze haalbaar zijn help ik u daarbij mentaal om dit te verwezenlijken. Dit vraagt ook volledige inzet van uw kant, waarbij ik op zijn tijd begrip heb indien het soms tegenzit, maar waar er geen plaats is voor een excuus.

Het doel van de coaching is uiteindelijk dat ik u ’tools’aanreik om uiteindelijk op eigen benen te gaan staan en de inzichten die ik u aanreik zelfstandig gaat toepassen in uw dagelijks leven en in de toekomst.

Samenwerking met andere disciplines

Indien het nodig is dat het advies verder ondersteund wordt met een andere behandeling of therapie, zal ik u doorverwijzen naar samenwerkende disciplines die mijn visie delen. Hierdoor wordt de vervolgbehandeling volgens dezelfde principes en visies voortgezet.