Breng een verstoorde suiker,-glucosespiegel of -glucose tolerantie zo snel mogelijk in balans!

Als de suikerspiegel sochtends na 3 metingen nuchter wordt gemeten en nog steeds een hogere waarde aangeeft dan de normaal waarde spreken we van een verstoorde suiker of glucose tolerantie of glucose spiegel.Als er na 3 metingen geen daling optreedt maar deze gelijk blijft of nog stijgt dan is het tijd om er wat aan te doen.

Waarom is dit belangrijk?

Het is belangrijk om de suikerspiegel weer terug te brengen naar aanvaardbare normaal waarden. Gemakshalve zal ik geen getallen aangeven omdat de arts uiteindelijk vaststelt of er een verstoring is in de glucose spiegel  bij een bepaalde waarde. Een blijvende verstoring is niet gezond en kan leiden tot diabetisch type 2.

Hoe ontstaat de verstoring?

Suiker of glucose in het bloed wordt doorgaans  door insuline naar de cellen gebracht. Is de suikerspiegel te hoog dan moet er meer insuline aangemaakt worden. Dit kan niet altijd door de cellen gedaan worden. Door de leeftijd kunnen cellen onder andere minder goed werken. Insuline ongevoeligheid ontstaat ook door toename van vet rondom de organen wat veroorzaakt wordt door overgewicht. Deze vorm van insuline ongevoeligheid is de grootste oorzaak van verstoring van de bloedsuikerspiegel.

Surinamers van Creoolse en Hindoestaans Aziatische afkomst..opgelet!!

Het blijkt dat deze groep sneller, reeds bij een lichte vorm van overgewicht diabetes ontwikkelt. De BMI waarden die gelden voor de autochtone bevolking is niet volledig toepasbaar op deze groep. Een correctie van de standaard BMI moet worden  gedaan tot een aanvaardbare grens voor een gezond gewicht. Het vet rondom de organen zorgt voor geen goede penetratie van insuline waardoor de glucose in het bloed achterblijft. Te lang aanwezige hoge nuchtere suikerspiegel kan op den duur vaatschade  veroorzaken en wordt de diagnose diabetes type 2 vastgesteld. Deze behandeling wordt voortgezet met medicatie om de bloedsuiker te stabiliseren.

Er kan zeker wat aangedaan worden..verlaag op tijd de bloedsuikers bij een verstoring!!

Dring aan bij de huisarts om een goede begeleiding en lifestyle adviezen bij een deskundige. In mijn praktijk als sportdiëtist en lifestyle coach heb ik veel klanten kunnen helpen de suikerspiegel in het voorstadium van verstoorde suikerspiegel naar normaalwaarden te brengen. Waar een wil is een weg… velen zijn u voorgegaan. Aarzel niet langer en kom vrijblijvend langs voor een gesprek.