De stamcel kweek hamburger

Ja wat kan ik hiervan zeggen??  In de eerste plaats is het belangrijk dat er innovatief onderzoek gedaan wordt om mogelijkheden te vinden om de massale vleesindustrie te verkleinen en de groeiende wereldbevolking te voeden. Ook het toenemende dierenleed vraagt naar alternatieven om vlees te vervangen. Daarnaast de slechte behandeling en weinig beweging van dieren  en de onnodige grote hoeveelheden  chemicaliën en antibiotica toediening bij dieren om het vlees malser te maken en vrij van ziektekiemen is natuurlijk geen goede ontwikkeling.  Toch is de stamcel kweek hamburger niet direct de oplossing voor bovenstaande problemen.

Als we allemaal minder vlees zouden eten bijvoorbeeld  1 x per per maand, dan zou er wel  genoeg vlees voor de hele wereld bevolking zijn.  En wordt daarbij  deze ene keer van vlees eten vervangen door een  biologisch stukje vlees, afkomstig van gezonde dieren die veel beweging en gezond voedsel hebben gehad en geen onnodige medicatie, dan is het probleem opgelost. Het probleem is dat wij in het Westen gewoon tevéél vlees eten meer dan modig is en zelfs zoveel dat er chronische ziekten van ontstaan zoals obesitas, hart en vaatziekten ,en osteoporose.

Echter, de  vleesindustrie kijkt niet  altijd naar onze gezondheid, er is éénmaal een grote vraag naar vlees, dus daar is er veel  geld te verdienen en  dat vraagt naar innovatieve oplossingen.

Het blijkt dat het stamcel vlees wel redelijk smaakt maar omdat het niet  echt helemaal vlees is als die van een koe die jaren in de wei heeft gegraasd mist het vet, smaak en misschien nog wat andere essentiële voedingsstoffen, wat in de toekomst duidelijker zal worden.

Daarbij is het de vraag of het wel goed zal zijn voor onze gezondheid  op de lange termijn, aangezien dit nog niet is aangetoond.

Ik ga uit van de natuurlijke kringloopcyclus van de natuur, de flora en de fauna  en dat de mens  daar deel van uitmaakt.

De natuur dat uit planten en dieren bestaat verschaft ons voedsel, dat is al eeuwen zo. Kijk maar naar de oervolkeren die eeuwen gebruik maken van dit verschijnsel Maar de Westerse mens gaat steeds verder weg staan van dit natuurlijk verschijnsel. Wij bepalen nu onze eigen kringloopcyclus met onder andere  genetisch gemanipuleerde soja en nu de stamcel kweek hamburger.  Er zijn nog geheimen in deze natuurlijke kringloop cyclus die ontrafelt zullen worden in de toekomst, en ons door middel van onderzoeken zullen laten zien waarom het zo belangrijk is  om ons voedsel uit deze voedselketen te gebruiken, daar ben ik van overtuigd!!

Het is te simpel om ons voedsel te laten vervangen door genetisch gemanipuleerde soja of een stamcelburger. Geef mij maar NATUURLIJK!