Interview Praktijk Haydee Sarucco in de Ware Tijd Krant, Suriname

dwt.grijs

Tijdens mijn verblif dit jaar in Suriname werd ik geïnterviewd door een journalist van de Ware tijd een veel gelezen ochtendblad  naar aanleiding van een gezondheid programma op de radio waar ik het onderwerp Diabetes type 2,  etnische afkomst en erfelijkheid belichtte. Dit interview werd geplaatst d.d. 16 december 2014.

Gezien mijn jarenlange praktijkervaring in Nederland werd ik in de gelegenheid gesteld om dit serieuze onderwerp toe te lichten.

Niet alleen praktijkervaring bewijst dit maar ook recente studies naar de gezondheid van Surinamers in Nederland die een Westers voedingspatroon en leefstijl op na houden.
Onder Westerse voeding en leefstijl wordt bedoeld: veel gebruik van voedsel, dat onder andere geraffineerd en bewerkt is en tevens rijk is aan vetten, suikers en daarnaast weinig vezels bevat met weinig beweging.
Voor Surinamers die in Suriname wonen geldt helaas dit gegeven ook ondanks de onderzoeken in Nederland gedaan zijn.  De Westerse invloeden van veel vet en suiker gebruik, kant en klaar maaltijden en fastfood restaurants zijn erg populair en worden druk bezocht in Paramaribo. Daarnaast wordt er met mate bewogen.

De studie die dit o.a. bewees was onder andere de Sunset studie. Opvallend was dat Diabetes type 2 veel vaker voorkwam in de leeftijd van 35-45 jaar onder de Hindoestaanse en Afrikaanse Surinamers in tegenstelling tot de blanke Nederlandse bevolking.

Het waarom weten we niet en is soms gissen en stellingen en hypothesen aannemen.
Als mens zijn we gelijk maar toch ook verschillend. In principe is hier niets aan de hand als je het maar weet en in de praktijk hiermee rekening houdt.
Wat wel rekening mee gehouden moet worden is dat de voorouders van de allochtone volkeren  veel meer met de natuur elementen in aanraking zijn gekomen dan de Westerse mens. Dit houdt in dat er meestal op natuurlijke instincten en behoeften werd gegeten, en geleefd. Daarnaast werd ook gegeten wat de natuur te bieden had. Ook at men matig en niet steeds als er trek is. Beweging was er voldoende en men moest lopen soms dagenlang om naar voedsel te zoeken. De lichaamsstofwisseling is hierdoor aangepast in het erfelijk materiaal en doorgegeven aan de generaties die nu wel in het Westen wonen maar niet meer volgens de leefstijl van de voorouders leven. Het gevolg is dat Westerse aandoeningen  veel meer voorkomen en veel meer dan bij de blanke bevolking.
In mijn praktijk kreeg ik een Hindoestaanse man die niet dik was,  maar geen goede verdeling had volgens de Nederlandse metingen. In principe zou zo iemand door de screening als gezond worden aangemerkt. Niets was eerder waar want bij toeval werd ontdekt dat hij prediabetes ontwikkelde. Dit is een voorstadium dat de suikerwaarden licht verstoord beginnen te raken. Alleen met discipline, een streng dieet en verandering van leefstijl door middel van een aangepast beweegprogramma kan dit weer teruggebracht worden naar normaal waarden zonder dat er medicatie nodig is.

Na 4 behandelingen werden de suikerwaarden normaal en was het doel bereikt.
Dat dit gegeven in de praktijk bewijst zag ik ook bij een blanke Nederlandse man die heel veel at dat zijn gewicht boven de 200 kg kwam maar niet eens een verstoorde suikerspiegel had. 1e graad Familiaire voorgeschiedenis speelt soms een rol maar is niet altijd zo.

Het blijft gissen naar het waarom maar een ding is zeker er zijn verschillen. Weet wie je bent, wat je afkomst is en volg niet zomaar het voedings- en leefpatroon van de massa waar je woont.

Indien je dit vasthoudt kan je je gezondheid bewaken en hele leven goed houden.